120628 Baek Hyun @ MBC Beautiful Concert

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Advertisements

ChanBaek 007 fact

Image

120621 ChanBaek at MBC Simsimtapa Radio

One of K’s manager’s opinions/pet peeves of EXO-K is that they are too loud. Whenever they are in the car and the manager is trying to rest, there’s one person that beatboxes and another who is singing. These two are none other than… Baekyeol. 

Người quản lý của Exo-k cho rằng Exo-k khá ồn. Khi họ ở trong xe và anh quản lý đang cố nghỉ ngơi thì có người lại chơi beatbox còn 1 người thì hát. Hai người đó không ai khác chính là… Baekyeol =)))
 
Chinese translation: jing-xiu

 Cr: BaekHyunFocus郑贤渣

V-trans by ChanBaek room

ChanBaek 006 fact

Image

Trên sân khấu có rất nhiều hoa giấy vướn trên người các thành viên. Chanyeol đã giúp Baekhyun gỡ chúng xuống khỏi đầu cậu.

On the stage there were a lot of confetti around and on members. Chanyeol helped Baekhyun to get those off from his head.

Cr: 行星站_EXO中文应援站 + dancingkyu

V-trans by ChanBaek room

ChanBaek 005 fact

05/05/2012 Chanyeol trả lời mess của fan trên fan board

This is EXO-K’s happy virus Chanyeol ! Baekhyunnie likes me! If you give me as a present, he’ll like it a lot keke”

Khi fan hỏi nên mua gì tặng vào ngày sinh nhật của baekhyun thì Chanyeol đã nói
“Đây là Happy virus Chanyeol của Exo-k. Baekhyunnie thích tôi! Nếu bạn tặng tôi như là quà sinh nhật thì cậu ấy sẽ thích nó rất nhiều keke.

Cre: Tumblr

V-trans by ChanBaek room

ChanBaek 004

Image

120506 Baekhyun Birthday Party


When Chanyeol was saying his message to Baekhyun he said there were in a love relationship. Baekhyun was waving his hands madly and at the end they held hands and said “let’s love each other” and hugged.

Khi Chanyeol gửi lời chúc mừng của anh tới Baekhyun, anh đã nói rằng họ dang có 1 mối quan hệ tình cảm  =)). Baekhyun đã vẫy tay một cách điên cuồng, vào cuối buổi sinh nhật, họ nắm tay nhau rồi nói “ hãy yêu nhau đi” và ôm nhau.

Cr:heechvl

The members said “I love you” to Baekhyun while Chanyeol said “Let’s love!”

Trong khi các thành viên khác nói “ Tôi yêu cậu” với Baekhyun thì Chanyeol lại nói “ Chúng ta hãy yêu nhau đi” =)))

Cr:EXO的小管家

V- trans by ChanBaek room

ChanBaek 003 fact

Image

During the trainee days, Baekhyun and Chanyeol would go home together after practice because they lived in the same direction.

Trong suốt thời gian đào tạo, Baekhyun thường đi về cùng Chanyeol vì nhà họ ở cùng 1 quận.

Theo 10asia

Cre:   Tumblr

V-trans by ChanBaek room

ChanBaek 002 Fact

Image

Q: You must know each other’s sleeping habits, whether it being someone making noise from their noses.
Baekhyun: Chanyeol’s breathing is really loud. Before he goes to bed, he always sniffles and it’s so loud that I can’t sleep. 
Chanyeol: (Countering that) Baekhyun always whimpers about 40 times during his sleep like a puppy. 

Q: Are the other rooms as problematic?
(The rest of the members shake their hands in the air) No, we all sleep happily. 
Baekhyun: (Looking at Chanyeol) Maybe we shouldn’t have said it.
Chanyeol: But we love each other (laughs).

————–

Q: Hẳn là các bạn biết rất rõ các thói quen khi ngủ của nhau.
Baekhyun: Chanyeol ngáy khá lớn. Trước khi ngủ, cậu ấy luôn sổ mũi ??? và nó ồn đến nỗi tôi không ngủ được
Chanyeol: Trong lúc ngủ Baekhyun luôn phát ra những tiếng thút thít ( khoảng 40 lần) như cún con vậy.  

Q: Các phòng khác có gặp vấn đề gì không? 
(Các thành viên còn lại đều lắc đầu) Không, chúng tôi ngủ bình thường.
Baekhyun: ( nhìn Chanyeol ) Lẽ ra chúng ta không nên nói việc này.
Chanyeol: Nhưng chúng tôi yêu nhau (cười).

Theo High Cut interview

Cre: Tumblr

V-trans by Chanbaekroom